Opłaty

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria Adwokacka może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu.

polski