Nasza kancelaria w swojej ofercie posiada również kompleksową pomoc z zakresu spraw karnych. Świadczymy merytoryczną pomoc prawną przez cały proces, której udzieli Państwu wykwalifikowany i doświadczony adwokat. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Bardzo ważne jest w przypadku tego typu postępowań, aby zgłosić się po pomoc prawną jak najszybciej, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. Pierwsze wyjaśnienia złożone w ramach przesłuchania mogą mieć często kluczowe znaczenie dla finalnego rozstrzygnięcia sądowego.

Pomoc adwokata w przypadku spraw karnych obejmuje:

  • Obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np. śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, postępowanie apelacyjne).
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np. składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem).
  • Reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw.
  • Reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych.
  • Jako doświadczony adwokat prowadzę sprawy karne moich klientów z należytą starannością.