Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej:dziecko z rodzicami

 • przyznanie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.