Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa:

 • separacja i rozwód
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

PRZYDATNE PLIKI DO POBRANIA

Sprawy majątkowe:

 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie wspólności majątkowej

Sprawy spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku oraz o zachowek

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • windykacja należności
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych