• kompleksowe doradztwo prawne i pomoc w rozpoczęciu działalności, w tym zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja w negocjacjach handlowych
  • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa związanych z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej
  • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy)
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych
  • windykacja należności
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.