Nasza oferta w zakresie prawa pracy obejmuje:

  • kompleksowe doradztwo
  • pełną obsługę prawną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, obejmującą m.in. projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania
  • reprezentację pracodawcy bądź pracownika w postępowaniu sądowym w sprawach m.in. o mobbing, dyskryminację, bezzasadne zwolnienie z pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w związku z zakazami konkurencji