Podział majątku to jedno z największych wyzwań w trakcie sprawy rozwodowej. Bardzo często trudno jest określić, które ruchomości i nieruchomości zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa przynależą mężowi lub żonie. Kiedy interesy i oczekiwania byłych już partnerów nie są zbieżne, pomocny może być adwokat specjalizujący się w podziale majątku. W Poznaniu wsparcia w tym zakresie udziela nasza kancelaria.

Jeśli potrzebne jest Państwu wsparcie przy podziale majątku w Poznaniu, nasz adwokat zapewni je na każdym etapie sprawy rozwodowej. Naszym celem będzie doprowadzenie do satysfakcjonującego porozumienia. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z tego zakresu. Obsługujemy klientów, którzy:

 • są w trakcie rozwodu i chcą równolegle ustalić podział majątku;
 • już przeprowadzili rozwód bez podziału majątku i chcą wreszcie dojść do porozumienia w tej kwestii;
 • pragną ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa.

Dlatego do kancelarii można się zgłosić ze sprawą majątkową w dowolnym momencie. Adwokaci obsługują klientów z Poznania i całego województwa wielkopolskiego.

Jak mogę Ci pomóc?

Nasz kancelaria w Poznaniu specjalizuje się w prawie rodzinnym, a w szczególności w rozwodach i podziale majątku. Dlatego zapewniamy szeroki zakres wsparcia w sprawach majątkowych. Może ono objąć m.in.:

 • doradztwo w sprawie podziału majątku – podczas konsultacji adwokat zapozna się z Państwa sytuacją i wskaże dostępne rozwiązania prawne zgodne z Waszym interesem;
 • wspólne opracowanie strategii dążenia do podziału majątku zgodnie z Państwa oczekiwaniami;
 • pomoc w gromadzeniu materiałów dowodowych pozwalających określić, jak ma wyglądać podział majątku;
 • udział adwokata w negocjacjach między stronami ustalającymi rozdział majątku;
 • sporządzenie umowy o podział majątku – gdy strony dojdą do porozumienia;
 • reprezentację przed sądami i innymi instytucjami w sprawach związanych z dzieleniem majątku.

Zakres współpracy w sprawach związanych z podziałem majątku jest uzgadniany z każdym Klientem indywidualnie – zgodnie z jego sytuacją prawną oraz potrzebami. Szczegóły są ustalane podczas spotkania w kancelarii w Poznaniu lub drogą telefoniczną/mailową.

Podział majątku – podstawowe informacje

Co do zasady majątek gromadzony przez męża i żonę w trakcie trwania małżeństwa jest traktowany jako dobro wspólne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której partnerzy zdecydowali się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej.

Kiedy jednak była zachowana wspólnota majątkowa, a związek się rozpada, konieczne jest podzielenie wszystkich elementów, w których posiadanie weszli małżonkowie po ślubie. Można tego dokonać:

 • w trakcie rozwodu;
 • po orzeczeniu rozwodu.

Zadanie to jest proste jedynie wówczas, gdy obie strony dojdą samodzielnie do porozumienia. Wówczas wystarczy samodzielnie spisana umowa. Powinna być ona sporządzona przez notariusza, szczególnie gdy jednym ze składników podzielonego majątku jest nieruchomość. Jeżeli jednak pojawiają się kwestie sporne, a roszczenia małżonków są wobec siebie sprzeczne, może być potrzebne rozstrzygnięcie sądowe. W takim przypadku przydatny jest adwokat.

Podział majątku w rozwodzie

To, jak nastąpi podział majątku w trakcie rozwodu lub po jego zakończeniu, zależy od wielu czynników. Dobra, w których posiadanie małżonkowie weszli w trakcie trwania zalegalizowanego związku, powinny zostać podzielone równo, po połowie. Może to jednak nastręczać wielu problemów, przy których rozwiązaniu przyda się adwokat.

Przykładowo w skład majątku mogą wchodzić dobra, które trudno by było „podzielić na pół”, np. samochód czy mieszkanie. W takich sytuacjach podział majątku może przebiegać na dwa sposoby:

 • prawa do danego składnika majątku są przekazywane jednej ze stron; ma ona obowiązek spłacić byłego małżonka – tak, aby otrzymał on połowę wartości tego elementu;
 •  „problematyczny” składnik majątku może zostać sprzedany, a uzyskana w ten sposób kwota podzielona po połowie.

Warto też pamiętać, że istnieją sytuacje, w których majątek nie jest podzielony „po połowie”. Może się tak stać np. jeśli jedno z małżonków udowodni w trakcie rozprawy tzw. trwonienie majątku wspólnego przez drugą stronę. Mogło to mieć związek np. z uzależnieniem od hazardu.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie do podziału majątku przy swoim rozwodzie, najlepiej omówić je z adwokatem. W Poznaniu można to zrobić w naszej kancelarii.

Majątek wspólny i osobisty

Z adwokatem warto też ustalić, co stanowi majątek wspólny małżonków, a co jest majątkiem osobistym. To istotne, ponieważ przy podziale uwzględniane są tylko dobra zaliczane do tej pierwszej kategorii. Są to m.in. wynagrodzenie pobierane przez męża i żonę, dochody z majątku wspólnego, nabyte razem ruchomości i nieruchomości.

Natomiast w skład majątku osobistego wliczają się m.in.:

 • przedmioty, które zostały nabyte przez którąś ze stron przed powstaniem wspólności ustawowej (tj. przed ślubem);
 • przedmioty uzyskane przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę – chyba że osoba przekazująca je postanowiła inaczej i wyraźnie o tym poinformowała;
 • przedmioty, które służą wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa twórcy przysługujące jednej ze stron;
 • nagrody, które zostały uzyskane przez jedną ze stron za osobiste osiągnięcia.

Czasami granica między majątkiem wspólnym a osobistym jest bardzo cienka. Dlatego – z myślą o sprawiedliwym podziale – warto się skonsultować z adwokatem. W Poznaniu można to zrobić w naszej kancelarii.

Rozmowa ze specjalistą pomoże:

 • ustalić, co jest majątkiem wspólnym, a co osobistym,
 • określić, czy warto się ubiegać o nierówny podział majątku po rozwodzie – może to być zasadne, np. jeśli jedna ze stron dopuszczała się trwonienia wspólnie zgromadzonych środków,
 • zgromadzić dowody potwierdzające przynależność poszczególnych składników majątkowych lub fakt trwonienia majątku.

Adwokat może również wesprzeć przy sporządzania umowy podziału majątku, a także reprezentować Państwa w trakcie rozprawy w Poznaniu lub okolicznych miejscowościach.

Zapraszamy

Podział majątku może być poważnym wyzwaniem. Nie trzeba się z nim mierzyć samodzielnie. Pomocą służy doświadczony adwokat. Szczegóły współpracy można ustalić podczas kontaktu z naszą kancelarią w Poznaniu. Można do nas zadzwonić lub napisać, a także umówić się na bezpośrednie spotkanie związane z podziałem dóbr.