Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty) i spadkowego, a także prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Prawo cywilne i rodzinne:

 • sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa: pozew o rozwód, separacja
 • sprawy o alimenty
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i pochodzenia dziecka
 • sprawy majątkowe: podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku oraz o zachowek
 • sprawy o zapłatę
 • windykacja należności
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Prawo karne – sprawy karne:

Obrona we wszystkich rodzajach postępowań, obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji:

 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)