Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

  • windykacja należności
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych